Παράδοση εξοπλισμού στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών

Μετά από 2 χρόνια, αρκετής δουλειάς με υπευθυνότητα και σωστή έρευνα ώστε να προσφερθούν οι κατάλληλες λύσεις εξοπλισμού , η εταιρεία μας κέρδισε ένα μεγάλο διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής για εξοπλισμό του Νοσοκομείου ΄΄Οφθαλμιατρείο Αθηνών΄΄.     

Στον διαγωνισμό , συμμετείχαμε με μία ακόμη εταιρεία του χώρου. Στο διάστημα που μεσολάβησε έγινε αντικειμενική αξιολόγηση, τόσο από τον φορέα της Περιφέρειας, όσο και από την 1η ΥΠΕ, για την συμμόρφωση των ζητουμένων σε σχέση με τα προσφερόμενα, από τις δύο εταιρείες.

Στόχος μας, ήταν να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή σύνθεση για κάθε ένα από τα ζητούμενα προσφερόμενα είδη. Αναλυτικά, παραδώσαμε και εγκαταστήσαμε τον κάτωθι εξοπλισμό:

 

Τοπογραφία Κερατοειδούς με Scheimpflug κάμερα - Μοντέλο: "Sirius" CSO

Τα πλεονεκτήματα του Sirius σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι:

 • Είναι ο μοναδικός τοπογράφος-τομογράφος που καλύπτει 12mm εύρος στην επιφάνεια του κερατοειδούς & μέγιστη ανάλυση 100 σαρώσεις ανά λήψη.
 • Δυνατότητα επιλογής αριθμού σαρώσεων στον κερατοειδή ανά λήψη (25/50/100).
 • Συνδυάζει έγχρωμη κάμερα & δύο τεχνολογίες Placido Disk και Scheimpflug κάμερα. Ο δίσκος placido είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος ανάλυσης του προσθίου τμήματος του κερατοειδούς και η κάμερα Scheimpflug μας δίνει όλη την πληροφορία για την οπίσθια επιφάνεια & περιοχή.
 • Διαθέτει πλήρη μελέτη ξηροφθαλμίας που περιλαμβάνει:
  • Ανάλυση των μεϊβομιανών αδένων,
  • Στατική και δυναμική μέτρηση της κόρης του οφθαλμού σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού
  • Μέτρηση του χρόνου διάσπασης δακρύων (Break up tear analysis)
  • Μέτρηση του ύψους του δακρυϊκού μηνίσκου.
  • White Disk για την μελέτη ποιότητας των δακρύων

Τρεις (3) Σχισμοειδείς Λυχνίες με Τονόμετρο και Ηλεκτρικό Τραπέζι - Μοντέλο “SL 9900 5x”, CSO Ιταλίας

Tα πλεονεκτήματα της Sl 9900 σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι:

 • Στιβαρή κατασκευή & άριστο οπτικό σύστημα (Ο οίκος CSO κατασκευάζει σχεδόν όλες τις σχισμοειδείς λυχνίες των oφθαλμολογικών Lasers)
 • Στεροσκοπικό οπτικό σύστημα με σύγκλιση δέσμης 6 μοίρες
 • Ειδικές επιστρώσεις στους φακούς του οπτικού συστήματος, των προσοφθαλμίων, του καθρέφτη και του diffuser.
 • Eνσωματωμένο κίτρινο φίλτρο για την αλλαγή του contrast στη βυθοσκόπηση ή την εφαρμογή ΦΕ για το πρόσθιο θάλαμο
 • Δέχονται ενσωματωμένο οπισθο-προβαλλόμενο φωτισμό “background illumination”.
 • Δέχονται ψηφιακή κάμερα με συγχρονισμό ευκρίνειας στην σχισμοειδή και στην οθόνη του Η/Υ, ακόμα και στην απεικόνιση του βυθού.

Green-Υellow Micropulse Laser με σχισμοειδή λυχνία - Μοντέλο “IQ532 -IQ577”, Iridex Η.Π.Α.

Μηχάνημα Argon (πράσινο) Laser & Yellow (Κίτρινο) Laser φωτοπηξίας, σύγχρονης τεχνολογίας.

Βασικό πλεονέκτημα του παραπάνω εξοπλισμού, εκτός από την ποιότητα κατασκευής που διαθέτει η εταιρεία Iridex, είναι η καινοτoμική τεχνολογία των μικροπαλμών (Micropulse).

Τι είναι η τεχνολογία Micropulse;

Τα συμβατικά laser CW (continuous wave) παρέχουν σταθερή ροή ενέργειας laser, ακόμη και με τη μικρότερη διάρκεια έκθεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική θερμική αύξηση και την συνεπαγόμενη πήξη που χρησιμοποιείται κλινικά σε πολλές εφαρμογές.

 

Η τεχνολογία MicroPulse ελέγχει εξαιρετικά τη θερμική άνοδο με “ψαλίδισμα” της δέσμης laser σε έναν φάκελο επαναλαμβανόμενων σύντομων παλμών, επιτρέποντας στον ιστό να κρυώσει μεταξύ των παλμών και να μειώσει τη θερμική συσσώρευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην δημιουργεί ίχνος εγκάυματος στον οφθαλμό!!

 

Που εφαρμόζεται η τεχνολογία MicroPulse;

 • Στην επαναλήψιμη Θεραπεία Fovea-Friendly™ MicroPulse Laser για διαταραχές του αμφιβληστροειδούς, όπως είναι η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς
 • Στην επαναλήψιμη Trabeculoplasty MicroPulse Laser (MLT) για τη θεραπεία του γλαυκώματος.

Με αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο σας διαθέτει ένα σύγχρονο συμβατικό laser φωτοπηξίας πράσινου και κίτρινου χρώματος, αλλά και laser για την θεραπεία της εκφύλισης ωχράς και τη θεραπεία του γλαυκώματος (τύπου SLT).

ophthalmiatreio

OCT εφοδιασμένο με λογισμικό επεμβατικής αγγειογραφίας (οπτική τομογραφία συνοχής) - Μοντέλο Solix, Optovue Η.Π.Α.

Tα πλεονεκτήματα του  Solix σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι:

 • Eίναι μοντέλο 2020 με υπερσύγχρονη τεχνολογία
 • Διαθέτει υψηλή ταχύτητα  120.000 A Scans/ sec.
 • Είναι ευρέως πεδίου OCT αγγειογραφία 12Χ12 mm με μία λήψη και 16Χ16 mm με αυτόματο μοντάζ.
 • Διαθέτει 16 mm εύρος σάρωσης στον αμφιβληστροειδή και 18 mm εύρος στο πρόσθιο ημιμόριο, καθώς και 6.25mm βάθος λήψης. Αυτά τα χαρακτηριστικά , επιτρέπουν ποιοτικές και γρήγορες λήψεις σε μυωπικά μάτια, αλλά και επίσης καλύτερη γωνία θέασης του αμφιβληστροειδούς σε μία μόνο λήψη.
 • Διαθέτει OCT 3D EnFace απεικόνιση υψηλής ανάλυσης σε διευρυμένο εύρος 12×12 mm, με στοιβάδες που ακολουθούν την αγγειακή δομή (Superficial, Deep, Outer Retina, Choriocapilaris).
 • Διαθέτει , σαν OCT προσθίου διαθέτει χάρτη κερατοειδούς και επιθηλίου 10mm με μετρήσεις σημείο προς σημείο και όχι με τιμές μέσου όρου περιοχών όπως συμβαίνει σε ανταγωνιστικά μηχανήματα.
 • Διαθέτει έγχρωμη κάμερα βυθού, με γωνία θέασης 45°

Σχισμοειδής λυχνία με non mydriatic κάμερα βυθού “SL 9900 Elite & Cobra HD ” CSO, Ιταλίας

Tα πλεονεκτήματα της Sl 9900 Elite σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι:

 • Στιβαρή κατασκευή & άριστο οπτικό σύστημα ( Ο οίκος CSO κατασκευάζει σχεδόν όλες τις σχισμοειδείς λυχνίες των oφθαλμολογικών Lasers)
 • Στεροσκοπικό οπτικό σύστημα με σύγκλιση δέσμης 6 μοίρες
 • Ειδικές επιστρώσεις στους φακούς του οπτικού συστήματος, των προσοφθαλμίων, του καθρέφτη και του diffuser.
 • Eνσωματωμένο κίτρινο φίλτρο για την αλλαγή του contrast στη βυθοσκόπηση ή την εφαρμογή ΦΕ για το πρόσθιο θάλαμο
 • Διαθέτει ενσωματωμένο οπισθο-προβαλλόμενο φωτισμό “background illumination”.
 • Δέχεται ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα προσθίου ημιμορίου, με συγχρονισμό ευκρίνειας στην σχισμοειδή και στην οθόνη του Η/Υ, ακόμα και στην απεικόνιση του βυθού.

Tα πλεονεκτήματα της κάμερας βυθού Cobra HD σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι:

 • Kαινοτόμο οπτικό σύστημα, με μεγάλο εύρος λήψης 50 μοιρών.
 • LED Flash με ελάχιστη έκθεση φωτός
 • Ενσωματώνει 2 κάμερες , μία έγχρωμη και μία ανέρυθρη
 • Είναι και έγχρωμη κάμερα προσθίου ημιμορίου
 • Διαθέτει αυτόματο μοντάζ μίας κεντρικής και τεσσάρων περιφερικών εικόνων
 • Διαθέτει απεικόνιση και μελέτη μεϊβομιανών αδένων

YAG Laser - Μοντέλο “Ultra Q”, ELLEX Medical Aυστραλίας

 • Την μονάδα του Υag Laser στα 1064nm,  που περιλαμβάνει και την κονσόλα χειρισμού όλων των λειτουργιών του.
 • Ενσωματωμένη στο Laser , σχισμοειδή λυχνία τύπου Zeiss, ειδικά σχεδιασμένη για την εφαρμογή του Laser, με σύστημα 3 μεγεθύνσεων .
 • Πάνελ με οθόνη που τοποθετείται στην έδρα του τραπεζιού για τον πλήρη έλεγχο και ρύθμιση της συσκευής.Το πάνελ μπορεί να τοποθετηθεί στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του Yag Laser.
 • Διοδική δέσμη σκόπευσης , κόκκινου χρώματος στα 635 nm για το YAG laser, ρυθμιζόμενης έντασης.
 • Ενσωματωμένο στην σχισμοειδή λυχνία Χ,Υ,Ζ joystick με διακόπτη ενεργοποίησης των Laser.
 • Tραπέζι ηλεκτρικής ανύψωσης του ίδιου οίκου Ellex Medical για τη στήριξη του προσφερόμενου Laser, ειδικά διαμορφωμένο για ασθενείς σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Tα πλεονεκτήματα του Yag Laser Ultra Q σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι:

 •  Είναι το πιο γρήγορο Laser σε ρυθμό βολών , με συχνότητα 3 Hz
 • Άριστη ποιότητα πηγής Laser με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κλίβανοι ταχείας αποστείρωσης - Μοντέλο “Sterlink Mini”, PLASMAPP Κορέας

 • Κλίβανος Πλάσματος.
 • Μονάδα αντλίας κενού.
 • Εκτυπωτή.
 • Κουτί αλουμινίου, αποστείρωσης εργαλείων, Sterpack Tray
 • 50 τεμάχια ειδικές θήκες αποστείρωσης για εργαλεία σε pouch mode (αναλώσιμο) , H2O2 Pouch Sterpack
 • 50 τεμάχια ειδικές κασέτες αποστείρωσης για εργαλεία σε chamber mode (αναλώσιμο) , H2O2 Cartridge Sterload Mini

Tα πλεονεκτήματα του κλιβάνου Πλάσματος σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι:

 • Χαμηλή θερμοκρασία αποστείρωσης (έως 50 βαθμοί κελσίου) χωρίς να καταστρέφονται τα εργαλεία .
 • Γρήγορη αποστείρωση σε ελάχιστο χρόνο 7 λεπτών
 • Αποστείρωση και πλαστικών υλικών!

Προμηθεύσαμε το νοσοκομείο Οφθαλμιατρείο με σύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων. Η πολυετής μας εμπειρία και το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα υποστηρίξουν το νοσοκομείο σε κάθε ανάγκη του.

Ευχαριστούμε θερμά όλη την ομάδα του Νοσοκομείου για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία και πιστεύουμε ότι θα αξιοποιηθούν στο έπακρο όλες οι δυνατότητες της νέας αυτής τεχνολογίας προς όφελος των ασθενών.