Συγκριτικός πίνακας συστημάτων OCT και OCT Αγγειογραφίας

H Αμερικάνικη Optovue ήταν και είναι η πρωτοπόρος εταιρία στις τεχνολογίες OCT. Το 2014 ήταν η πρώτη που ανέπτυξε την επαναστατική OCT Αγγειογραφία και ειδικεύεται στα συστήματα SD OCT. Με το πολύ πρωτοπόρο για την εποχή του AngioVue, προσέφερε μία νέα εποχή στην οφθαλμολογία. Το πολύ ισχυρό τμήμα ανάπτυξης και έρευνας της Optovue προσφέρει διαρκώς επαναστατικές νέες μεθόδους διάγνωσης.

Solix: Τον Ιανουάριο του 2020 ανέπτυξε το Solix, το νέο μηχάνημά της, το οποίο προσφέρει πληθώρα λειτουργιών όπως κάμερα βυθού, OCT αγγειογραφία με HD, 18×6.25mm λήψεις ωχράς και κερατοειδούς και χαράζει νέους ορίζοντες για την οφθαλμολογία.

AngioVue: Η πρώτη μορφή του μοντέλου κυκλοφόρησε 2014, έχει δεχτεί πληθώρα αναβαθμίσεων, τόσο σε λογισμικό, όσο και σε hardware. Ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της αγοράς, καθώς έχει εγκατασταθεί σε πληθώρα νοσοκομείων, κλινικών και ιατρείων, όπου έχει αποδείξει την διαγνωστική του χρησιμότητα, όπως και την δυνατότητά του να χειρίζεται τεράστιο αριθμό ασθενών.

iVue80: Το προηγούμενο μοντέλο του iVue80, το iVue συναντάται συχνότερα σε ιδιώτες, συνοδευόμενο ή όχι από κάμερα βυθού. Το iVue είναι ένα OCT, που η απλότητα χρήσης του και η φορητότητά του, έχουν κάνει την διάγνωση προσιτή και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η Optovue το 2021 ανέπτυξε το νέο και αναβαθμισμένο iVue80, με νέα πρωτόκολλα σαρώσεων και 80.000 A-Scan/sec. Δύναται να εξοπλιστεί με έγχρωμη κάμερα βυθού 12 Mpixel και έχει ήδη αποδειχθεί άξιος απόγονος του παλιού iVue.

Μηχάνημα/ Χαρακτηριστικά

Solix

Angiovue

iVue80

Swept source Μοντέλο Α

Ανταγωνισμού

Swept Source Μοντέλο Β

Ανταγωνισμού

Ταχύτητα

120.000 A-Scan / sec

70.000 A-Scan / sec

80.000 A-Scan / sec

100.000 AScan / sec

100.000 AScan / sec

Οπτική Ανάλυση

5 μm

5 μm

5 μm

8 μm

 8 μm

Fundus Camera

Ναι, 5MP, έγχρωμη

Όχι

Προαιρετικά, 12MP, έγχρωμη

Ναι, 5MP, έγχρωμη

Όχι

Δυνατότητες OCT αμφιβληστροειδούς

Εύρος 18 x βάθος 6.25 mm, με απεικόνιση χορειοειδούς

Εύρος 12 x βάθος 3 mm, με απεικόνιση χορειοειδούς

Εύρος 12x βάθος 2.3 mm, με απεικόνιση χορειοειδούς

Εύρος 12 mm, με απεικόνιση χορειοειδούς

Εύρος 23 mm x βάθος 5.3 mm, με απεικόνιση χορειοειδούς

Δυνατότητες OCT προσθίου

18 x 6.25 mm (από γωνία σε γωνία), χάρτης κερατοειδούς 10 mm, με χάρτη επιθηλίου, μέτρηση γωνίας και σύγκριση με βάση ασθενών

Χάρτης κερατοειδούς 9 mm, με χάρτη επιθηλίου, μέτρηση γωνίας και σύγκριση με βάση ασθενών. Δυνατότητα εύρεσης αρχικών καμπυλωτήτων μετά από LASIK/PRK

Χάρτης κερατοειδούς 6 mm, με χάρτη επιθηλίου, μέτρηση γωνίας και σύγκριση με βάση ασθενών

Εύρος 16 mm, χάρτης παχυμετρίας, χωρίς επιθήλιο.

Εύρος 6 mm, χάρτης παχυμετρίας, χωρίς επιθήλιο.

OCT Ωχράς

Χάρτης παχυμετρίας αμφιβληστροειδούς 6.4x6.4 mm, με βάση σύγκρισης ασθενών. En Face OCT 6.4×6.4 mm.

Raster, Grid,  Radial πρωτόκολλα σαρώσεων

Χάρτης παχυμετρίας αμφιβληστροειδούς 5x5mm,  με βάση σύγκρισης ασθενών. En Face OCT 12×12 mm.

Raster, Grid, Radial πρωτόκολλα σαρώσεων

Χάρτης παχυμετρίας αμφιβληστροειδούς 7x7mm,  με βάση σύγκρισης ασθενών. Real Time En Face OCT 7×7 mm.

Radial πρωτόκολλo σαρώσεων

Χάρτης παχυμετρίας αμφιβληστροειδούς 7x7mm,  με βάση σύγκρισης ασθενών.

Radial πρωτόκολλo σαρώσεων

Χάρτης παχυμετρίας αμφιβληστροειδούς, με βάση σύγκρισης ασθενών.

Radial, σταυρός, πρωτόκολλα σαρώσεων

OCT νεύρου

RNFL, με χάρτη με GCC και δείκτες εστιακής απώλειας γαγγλιακών για τα αρχικά στάδια γλαυκώματος. Διαθέτει σε όλα σύγκριση με βάση ασθενών

RNFL, με χάρτη με GCC και δείκτες εστιακής απώλειας γαγγλιακών για τα αρχικά στάδια γλαυκώματος. Διαθέτει σε όλα σύγκριση με βάση ασθενών

RNFL, με χάρτη με GCC και δείκτες εστιακής απώλειας γαγγλιακών για τα αρχικά στάδια γλαυκώματος. Διαθέτει σε όλα σύγκριση με βάση ασθενών

RNFL, σύγκριση με βάση ασθενών

RNFL, σύγκριση με βάση ασθενών

Αngio Ωχράς και Δίσκου

Πρωτόκολλα σάρωσης 3x3mm, 6.4x6.4 mm, 9x9 mm, 12x12 mm. Φτάνει τις 600 x 600 λήψεις B Scan επιτυγχάνωντας την μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα Angio της αγοράς. Διαθέτει  μετρήσεις ροής σε επιφάνεια και εν τω βάθυ στοιβάδα, με ποσοστιαίο χάρτη, μετρήσεις ισχαιμίας, FAZ.

Πρωτόκολλα σάρωσης 3x3mm, 4.5×4.5, 6x6 mm και 8x8 mm. Φτάνει τις 400 x 400 λήψεις B Scan για ανωτερη διακριτική ικανότητα Angio. Διαθέτει  μετρήσεις ροής σε επιφάνεια και εν τω βάθυ στοιβάδα, με ποσοστιαίο χάρτη, μετρήσεις ισχαιμίας, FAZ.

Δεν διαθέτει Αγγειογραφία

Πρωτόκολλα σάρωσης 3x3mm, 4.5×4.5, 6x6 mm 9x9 & 12x12 mm. Φτάνει τις 512 x 256 λήψεις B Scan. Διαθέτει  μετρήσεις ροής σε επιφάνεια μόνο.

Πρωτόκολλα σάρωσης από 3x3 mm έως 23x20mm. Μέτρηση FAZ

Αφαίρεση αγγείων από επιφανειακές στοιβάδες

Τεχνολογία 3DPAR 2

Τεχνολογία 3DPAR

Δεν διαθέτει Αγγειογραφία

??

??

Βάση σύγκρισής ασθενών

427 οφθαλμοί, παγκόσμιο δείγμα

649 οφθαλμοί, παγκόσμιο δείγμα

458 οφθαλμοί, παγκόσμιο δείγμα

400 Iαπωνικοί οφθαλμοί

??

Επιπλέον δυνατότητες

iWellness, υπέρυθρη κάμερα με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών μεϊβομιανών

Corneal Power, δυνατότητα μέτρησης αρχικών καμπυλοτήτων κερατοειδούς, σε ασθενείς που έχουν κάνει LASIK/PRK, για ορθή επιλογή ενδοφακού

Φορητότητα

FA, FAF

SLO απεικόνιση βυθού