Εγκατάσταση του Phoenix Icon στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

Η οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐας Κυριακού, ήταν η 1η στην οποία εγκαταστάθηκε το σύγχρονο σύστημα wide field κάμερας βυθού, Phoenix Icon της εταιρείας NeoLight, LLC.
Διακρίνεται για την ευκρίνεια της εικόνας του και την ευκολία διάγνωσης και παρακολούθησης.
  • Η κλινική είναι κέντρο αναφοράς για όλους τους νεογνολόγους της Ελλάδος, στην παρακολούθηση της αμφιβληστροειδοπάθειας νεογνών, καθώς και άλλων παθήσεων.
  • Το Phoenix Icon λειτουργεί τα τελευταία δύο έτη και πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε φλουροαγγειογραφία.
Στο μέλλον ένα πλήθος ίδιων συστημάτων σε όλη την Ελλάδα, θα μπορούσε μέσω τηλεϊατρικής, να βοηθήσει περισσότερα νεογνά στην άμεση διάγνωση.
 
Untitled-1