Νέο Ιατρείο στους Αμπελόκηπους

Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του οφθαλμολογικού εξοπλισμού στο νέο ιατρείο στους αμπελόκηπους.
Εγκαταστήσαμε:
  •  μονάδα Fusion 2 οργάνων της CSO,με ηλεκτρική ανύψωση έδρας,σύστημα”κλειδώματος” και το ολοκαίνουργιο πληκρολόγιο της CSO.
  • πολυθρόνα της CSO με ηλεκτρική ανύψωση “R8000”.
  • σχισμοειδή λυχνία της CSO, SL9900 με την ψηφιακή κάμερα Mizar.
  • OCT IVue80 της εταιρείας Optovue.
  • Το αυτόματο διαθλασίμετρο-κερατόμετρο Speedy-k2.
  • Το φακόμετρο VX36 της εταιρείας Visionix.
  • και την έγχρωμη ψηφιακή οθόνη οπτοτύπων της Far Vision.