Γενική Κλινική Υγείας Μέλαθρον ΤΥΠΕΤ

Το ΤΥΠΕΤ προμηθεύτηκε ένα σύστημα OCT Avanti και ενα OCT αγγειογραφίας Angiovue του οίκου Optovue τα οποία εγκαταστήσαμε στις δύο κλινικές της Αθήνας.

Τα δύο μηχανήματα θα επικοινωνούν μεταξύ τους με την τεχνολογία DICOM, προσφέροντας στους θεράποντες Ιατρούς την δυνατότητα να παρακολουθούν τους ασθενείς τους και στις δύο κλινικές.