Παράδοση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας


Το πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ανανέωσε τον εξοπλισμό του με το νέο Solix της Visionix.

Η αναβάθμιση αυτή διευρύνει τους ορίζοντες με νέες δυνατότητες σε κλινικό αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο, για την Λάρισα αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.