Παράδοση Μικροσκοπίου ΩΡΛ Provido στο Ιασώ General

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, με τρεις υπερσύγχρονες μονάδες υγείας, δύο στην Αθήνα και μία στη Λάρισα. Είναι το μεγαλύτερο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης στην Αττική και η μεγαλύτερη τράπεζα βλαστοκυττάρων, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή.

 

Παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο περίθαλψης στους ασθενείς, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του, μέσω της υιοθέτησης των πιο προηγμένων ιατρικών πρακτικών παγκοσμίως, της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, αλλά και μέσω επενδύσεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

 

Από το 1996, σε συνεργασία με 4.500 ιατρούς,

 

  • έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 επεμβάσεις,
  • έχουν νοσηλευτεί περισσότεροι από 800.000 ασθενείς,
  • έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 4.700.000 εξωτερικοί ασθενείς
  • και έχουν γεννηθεί πάνω από 270.000 βρέφη.

Η κλινική ΙΑΣΩ προμηθεύτηκε ένα χειρουργικό μικροσκόπιο Leica Provido και ένα εξεταστικό μικροσκόπιο Leica M320 για την κάλυψη των αναγκών της νέας κλινικής ΩΡΛ. Το εξεταστικό μικροσκόπιο εγκαταστάθηκε στα εξωτερικά ιατρεία και χρησιμοποιείται για την εξέταση και τον καθαρισμό των αυτιών των ασθενών. Το χειρουργικό μικροσκόπιο εγκαταστάθηκε στα κεντρικά χειρουργεία για την κάλυψη όλων των ωτοχειρουργικών και λαρυγγολογικών χειρουργικών περιστατικών.