Παράδοση Τονομέτρου ORA στο Γεννηματά Αθηνών

Το τμήμα Κερατοειδούς του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΄΄Γ. Γεννηματάς΄΄, εξοπλίστηκε πρόσφατα με το καινοτομικό τονόμετρο αέρος του ΄΄ORA G3΄΄, του οίκου Reichert.

To ΄΄Οcular Response Analyzar (ORA) G3΄΄, είναι ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο τονόμετρο αέρος αφού είναι το μοναδικό που αξιολογεί και μετρά τις μηχανικές ιδιότητες του κερατοειδούς. 

Eίναι η μόνη συσκευή, που μετρά την υστέρηση του κερατοειδούς (CH), έναν ανώτερο προγνωστικό παράγοντα της εξέλιξης του γλαυκώματος. Η υστέρηση του κερατοειδούς, είναι μια ένδειξη της φυσιολογίας και των ιδιοτήτων του κερατοειδούς, που διαφέρουν από τη παχυμετρία ή την τοπογραφία. Τα μάτια με χαμηλότερο CH, έχουν ταχύτερους ρυθμούς απώλειας οπτικού πεδίου, από αυτά με υψηλότερο CH. Εκτός από την υστέρηση του κερατοειδούς, το Ocular Response Analyzer® G3, μετρά  την ενδοφθάλμια πίεση αντιστάθμισης του κερατοειδούς (Corneal Compensated Intraocular Pressure – IOPcc), μια καλύτερη ένδειξη της πραγματικής πίεσης.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία τον Διευθυντή της Κρατικής Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσ. ΄΄Γ. Γεννηματά΄΄, κο Εμμανουήλ Μαυρικάκη και όλη την ομάδα του!