Οφθαλμολογική Κλινική - Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

 

 

 

Σημαντική προσθήκη στον εξοπλισμό του Γενικού Νοσκομείου στο Κιλκίς ήταν η εγκατάσταση του Solix OCT & OCT Angiography το όποιο διευρύνει τις διαγνωστικές δυνατότητες του οφθαλμολογικού τμήματος.