Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου

 

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου εξοπλίστηκε με το νέο Solix της Visionix.

Η αναβάθμιση αυτή διευρύνει τους ορίζοντες με νέες δυνατότητες σε κλινικό αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο.