Εμμετρώπια Κρήτη, αναβάθμιση στην OCT Αγγειογραφία με σύστημα Optovue