Νοσοκομείο Φλώρινας- Εγκατάσταση και Εκπαίδευση OCT Solix Optovue

OCT Specialist Θεόδωρος Στεργίου
OCT Specialist Θεόδωρος Στεργίου