Εγκατάσταση Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου Leica στη Δράμα