ΤΕΙ Αθήνας, Αναβάθμιση του τμήματος οπτομετρίας με μηχανήματα CSO

Ενδοθηλιόμετρο Perseus

Τοπογραφία Scheimpflug Sirius+

Αμπερομετρία Osiris

ΤΕΙ Αθήνας, Αναβάθμιση του τμήματος οπτομετρίας με μηχανήματα CSO
ΤΕΙ Αθήνας, Αναβάθμιση του τμήματος οπτομετρίας με μηχανήματα CSO
ΤΕΙ Αθήνας, Αναβάθμιση του τμήματος οπτομετρίας με μηχανήματα CSO