Ιατρείο στους Αμπελόκηπους - Retina Eye ClinicΤοποθέτηση σχισμοειδούς λυχνίας και τοπογράφου σε ιατρείο στους Αμπελόκηπους.

Το Antares+ της CSO είναι ένας πλήρως εξοπλισμένος πολυλειτουργικός τοπογράφος κερατοειδούς και διαθέτει ειδικό λογισμικό σχεδιασμένο να βοηθά στην ανίχνευση και ανάλυση της ξηροφθαλμίας