Παράδοση στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών (Περιφέρεια)

Εγκατάσταση OCT Solix στο Κέντρο Υγείας Πατρών

Παράδοση οθονών DMD στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας

Σχισμοειδής Λυχνία και OCT στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης