Παράδοση εξοπλισμού στο Metropolitan General

Εγκατάσταση ΩΡΛ Μικροσκοπίου Provido στo Athens ORL Clinic