Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

 

 

 

 

Εγκατάσταση νέας γενιάς καταγραφικού Leica στο μικροσκόπιο οροφής M844, του πανεπιστημιακού Γενικού νοσκομείου Πατρών. Η καταγραφή και απεικόνιση των περιστατικών είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.