Χαρακτηριστικά της angio OCT σε διαβητικούς ασθενείς χωρίς κλινική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Η ανίχνευση μικροαγγειακών επιπλοκών με τη βοήθεια της μη επεμβατικής μεθόδου OCTA σε οφθαλμούς διαβητικών ασθενών με απουσία κλινικά εμφανών σημείων διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, υπόσχεται πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε προκλινικό στάδιο.

Μέσω της OCTA πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραμέτρων των αγγείων του χοριοειδούς και του αμφιβληστροειδούς (vessel density, flow area και foveal avascular zone size) σε 37 οφθαλμούς διαβητικών ασθενών με μέση ηλικία ~60 έτη και μέση τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 7.2%. Μικροαγγειακές επιπλοκές, μη ανιχνεύσιμες κατά τη βυθοσκόπηση, εντοπίστηκαν στο 40% των οφθαλμών, επισημαίνοντας τη χρησιμότητα της μεθόδου OCTA για τη διάγνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε προκλινικό ακόμη στάδιο.

Αναμένονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα αυτά.