Αναβάθμιση χειρουργικού μικροσκοπίου Leica στο Γενικό Νοσοκομέιο Νίκαιας
Αναβάθμιση του χειρουργικού μικροσκοπίου OHX της εταιρείας Leica στο  Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας