Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Η Παράδοση του οφθαλμολογικού μικροσκοπίου Proveo8 της εταιρείας Leica στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ολοκληρώθηκε.

Έγινε εκπαίδευση των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν και σε χειρουργείο.

Στο γιατρό άρεσε πολύ το red flex, τα οπτικά, η εικόνα της κάμερας και η στερεοσκοπία του συγχειρουργού.