Παράδοση εξοπλισμού στον οφθαλμίατρο κ. Φαράντζο

Παράδοση εξοπλισμού στην οφθαλμίατρο κα Καρασαββίδου

Παράδοση εξοπλισμού στην οφθαλμίατρο κα Σαλωνίδου

Παράδοση εξοπλισμού στην οφθαλμίατρο κ. Βασιλάκη