Παράδοση Σχισμοειδούς Λυχνίας και Φακόμετρου στο Medifirst ΠεριστερίουΜια ακόμη επιτυχημένη εγκατάσταση σχισμοειδούς λυχνίας μαζί με φακόμετρο στο πολυϊατρείο Medifirst Περιστερίου