Θεραπεία διαβητικού οιδήματος ωχράς με 577-nm Subthreshold Micropulse Laser

Μια πρόσφατη αναδρομική διαχρονική μελέτη ανέδειξε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της θεραπείας με κίτρινο 577-nm Subthreshold Micropulse Laser (SMPL) σε ασθενείς με ήπιο διαβητικό οίδημα ωχράς (CRT λιγότερο ή ίσο με 400μm) χρησιμοποιώντας σταθερές παραμέτρους και πρωτόκολλα.

134 οφθαλμοί με διαβητικό οίδημα ωχράς από ένα σύνολο 94 ασθενών υποβλήθηκαν σε θεραπεία με SMPL, με επανάληψη της θεραπείας 3 μήνες μετά, σε περίπτωση επιμονής του οιδήματος. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας χρησιμοποιήθηκε η Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT), σε συνδυασμό με αυτοφθορισμό βυθού με Spectralis (infrared).

 Μετά το πέρας ενός έτους, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση οπτικής οξύτητας, καθώς και μείωση του μέσου κεντρικού πάχους του αμφιβληστροειδούς (CRT). Κανένας ασθενής δε χρειάστηκε συμπληρωματική θεραπεία με ενδοϋαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF ή κορτικοστεροειδών, η οποία αποτελεί το τρέχων Gold Standard, ενώ δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία.

Στόχος της θεραπείας με 577-nm SMPL είναι να εξολοθρεύσει το μειονέκτημα της ανάγκης για επανάληψη ενδοϋαλοειδικών ενέσεων και follow-ups, καθώς και το γεγονός ότι κάποιοι ασθενείς αντιδρούν ασθενώς ή ακόμη και καθόλου στις ενέσεις anti-VEGF.

Η θεραπεία με SMPL αποτρέπει την προοδευτική μείωση οπτικής οξύτητας, ακριβώς όπως και η laser φωτοπηξία που παρουσιάζεται στη μελέτη ETDRS, με τη διαφορά ότι αποφεύγεται η νέκρωση των περιοχών του αμφιβληστροειδούς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία (ουλές ωχράς και σκοτώματα). Το SMPL έχει ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της ομοιόστασης μέσω της επιδιόρθωσης του αιματοαμφιβληστροειδικού φραγμού και της μείωσης της τοπικής φλεγμονής.

 

Διαδικασία θεραπείας με το laser:

  1. Τοπική αναισθησία με προπαρακαϊνη 0.5%
  2. Εφαρμογή κίτρινου micropulse laser μέσα από φακό Ocular Mainster Focal/Grid χρησιμοποιώντας το μηχάνημα Iridex IQ 577
  3. Ρυθμίσεις: spot size: 100μm, power: 250mW, duration of each spot: 200ms και 5% duty cycle
  4. Εφαρμογή συρρέοντων, μη επικαλυπτόμενων βολών laser σε όλη την περιοχή της ωχράς κηλίδας
  5. Επανάληψη θεραπείας κάθε τρεις μήνες σε περίπτωση επιμονής διαβητικού οιδήματος