Ιπποκράτειο Αθηνών, Οφθαλμολογικό μικροσκόπιο Proveo8 Leica

Παράδοση από τον Leica Specialist Παναγιώτη Βουλγαρούδη

Παράδοση από τον Leica Specialist Παναγιώτη Βουλγαρούδη