Αξιολόγηση συστήματος αυτο-απεικόνισης SD-OCT για την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών με νεοαγγειακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Tο αξιολογούμενο Spectral Domain  OCT για οικιακή χρήση πληροί τις απαιτήσεις για αυτοελεγχόμενη απεικόνιση από τους ίδιους τους  ασθενείς που πάσχουν από εκφύλιση ωχράς κηλίδας, όσον αφορά την ποιότητα της εικόνας, το εύρος πεδίου και τη χρηστικότητα.

Η ανάλυση εικόνας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει ενδεχομένως τους κλινικούς γιατρούς στην εκτίμηση και τη χρήση πολλών πληροφοριών  που παράγονται από την καθημερινή απεικόνιση OCT στο σπίτι.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο.

Πηγή : Klin Monbl Augenheilkd . 2020 Dec;237(12):1410-1418. doi: 10.1055/a-1271-6834. Epub 2020 Dec 7.

Συγγραφείς:

Kester Nahen 1, Gideon Benyamini 2, Anat Loewenstein 3