Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και η εκπαίδευση του εξοπλισμού στο Γενικό Νοσκομείο Γρεβενών. 

Το νοσοκομέιο προμηθεύτηκε μία μονάδα ETOILE 3 οργάνων,μια Σχισμοειδή λυχνία SL-9900 της CSO,ένα διαθλασίμετρο/κερατόμετρο Speedy K2 της Righton,μια οθόνη οπτοτύπων και ένα φακόμετρο.