Εγκαταστάσεις

Νέο ιατρείο

OCT

Οφθαλμολογικά Μικροσκόπια

Μικροσκόπια άλλων ειδικοτήτων

Κρατικά νοσοκομεία

Ιδιωτικές Κλινικές