1.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ “Minopta CLUB”;

Το “Minopta CLUB” είναι ένα club μέλος του οποίου μπορείτε να είστε για όσο το επιθυμείτε (αόριστη διάρκεια), ώστε να αξιοποιείτε προνόμια, καθώς και να λαμβάνετε προσωποποιημένη ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του club, καθώς και στα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνετε σε εμάς.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΑΣ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ CLUB:

Για να γίνει κάποιος μέλος του “Minopta Club”, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα παρακάτω:

2.1. Εγγραφή: Οποιοδήποτε επαγγελματίας υγείας έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση εγγραφής στο “Minopta Club” και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο “Minopta Club” είναι η συμπλήρωση των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση μέλους (Ονοματεπώνυμο, Επάγγελμα, Τηλέφωνο, email). Η Εταιρεία Minopta διατηρεί το δικαίωμά της να απορρίψει την αίτηση εγγραφής στο “Minopta Club”, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση της απόφασής της αυτής.

2.2. Ενεργοποίηση Λογαριασμού: Η συμμετοχή σας στο “Minopta Club” θα ολοκληρωθεί με την ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας στην Πλατφόρμα “Minopta Club”.

Η συμμετοχή σας στο “Minopta Club” είναι οικειοθελής, δωρεάν και προσωπική και συνεπάγεται ότι έχετε λάβει γνώση των όρων εγγραφής και συμμετοχής, τους οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.

2.3 Η Εταιρεία Minopta διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ενεργοποίηση του Λογαριασμού ή να παύσει την πρόσβαση σε αυτόν (προσωρινά ή οριστικά), καθώς και τη συμμετοχή του Μέλους στο CLUB, όταν έχει εύλογες υπόνοιες ή διαπιστώσει κατά την κρίση της ότι μέλος δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις ή παραβιάζει τους όρους του “Minopta Club”.

2.4 Οφείλετε να δηλώνετε ορθά και αληθή στοιχεία κατά την εγγραφή σας στο CLUB και να τα διατηρείτε πάντοτε επικαιροποιημένα, είτε ενημερώνοντάς μας για οποιαδήποτε αλλαγή στα Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας, είτε κάνοντας προσωπικά τις απαραίτητες αλλαγές μέσω των σχετικών ρυθμίσεων που υπάρχουν στο Λογαριασμό σας.

Πρέπει να διατηρείτε μυστικό τον μοναδικό κωδικό εισόδου που δημιουργείται για την είσοδό σας στο Λογαριασμό σας, να μην τον μοιράζεστε με άλλο πρόσωπο και οφείλετε να εξασφαλίζετε ότι μόνον εσείς προσωπικά θα έχετε πρόσβαση στο Λογαριασμό σας και θα κάνετε χρήση της Πλατφόρμας και των προνομίων του CLUB.

3. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ “Minopta CLUB”

Τα μέλη του “Minopta Club” δικαιούνται προνομίων (όπως ενδεικτικά εκπτώσεις, ειδικές προσφορές κ.ο.κ.), τα οποία η Εταιρεία Minopta διατηρεί το δικαίωμά της οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί ή να καταργεί. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν κάθε φορά μέσω του ιστοτόπου της Εταιρείας club.minopta.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (sms). Το μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να μην λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τα προνόμια του.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί τους παρόντες όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση club.minopta.gr. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ανωτέρω αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του Minopta CLUB ισχύει από 1/8/2021 και καταργεί κάθε προηγούμενη έκδοση όρων.