1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλος του “Minopta Club”.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής μέλους δηλώνετε ότι τα στοιχεία που σημειώνετε σε αυτήν είναι ακριβή και αληθή και ότι έχετε λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής και ενεργοποίησης της εγγραφής σας ως μέλους του “Minopta Club”, τους οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα.

1.1 Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο της αίτησής σας για να γίνετε μέλος του “Minopta Club” και της ενεργοποίησης της εγγραφής σας, θα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες-συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων- που έχετε υποβάλει σε εμάς:

  • Μέσω της αίτησης εγγραφής μέλους
  • Μέσω των πληροφοριών που κοινοποιείτε σε εμάς κατά τη διάρκεια της διατήρησης της ιδιότητας του μέλους του Club.

1.2 Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα των μελών απευθείας από τα ίδια τα μέλη. Δεν αποσκοπούμε στη συλλογή και επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων (όπως δεδομένα υγείας).

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας γίνετε μέλος του club, όταν σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, όταν κάνετε εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο  (newsletter) μας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν, ούτε τα μοιραζόμαστε με τρίτους.

1.3. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

1.3.1 Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία εταιρείας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των μελών και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των μελών, τα οποία μας υποδεικνύουν τα ίδια τα μέλη, όταν συμπληρώνουν την αίτηση για εγγραφή μέλους.

1.3.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών και των προσώπων επικοινωνίας των μελών τα οποία μας υποδεικνύουν τα ίδια τα μέλη, όταν συμπληρώνουν την αίτηση για εγγραφή μέλους, για σκοπούς αποστολής των προνομίων που δικαιούται το μέλος ή/και διαφημιστικό/ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, που δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του “Minopta CLUB”, μόνο εφόσον το μέλος επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιο υλικό και έχει δώσει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για αυτό

1.3.3. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των μελών για σκοπούς αποστολής των προνομίων που δικαιούται το μέλος ή/και διαφημιστικό/ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, που δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του “Minopta CLUB”, μόνο εφόσον το μέλος επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιο υλικό και έχει δώσει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για αυτό, σε έγχαρτη μορφή μέσω ταχυδρομείου.

1.3.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των μελών ή των υπευθύνων επικοινωνίας των μελών, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας

1.4. Σκοπός και Νομιμότητα Επεξεργασίας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στους όρους συμμετοχής και ενεργοποίησης της εγγραφής σας ως Μέλους του “Minopta Club”

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.

H Εταιρεία θα αποστέλλει στο μέλος διαφημιστικό/ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, που δεν σχετίζεται με τη λειτουργία του “Minopta CLUB”, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό (sms), είτε μέσω ταχυδρομείου, μόνο εφόσον το μέλος επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιο υλικό και έχει δώσει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για αυτό.

Η δήλωση συγκατάθεσης του μέλους θα διατηρείται για όσο χρόνο του αποστέλλεται ενημερωτικό δελτίο (newsletter) από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από τη διακοπή της αποστολής του.

Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του επιλέγοντας το σύνδεσμο (link) που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου (newsletter) που λαμβάνει, όπου γράφει: «Αν επιθυμείς να μην λαμβάνεις αυτό το e-mail, μπορείς να διαγραφείς εδώ».

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

1.5. Διαβίβαση των δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς δεν διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ

1.6. Ασφάλεια των δεδομένων

Έχουμε λάβει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση, αλλοίωση ή κοινοποίηση και περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στους εργαζομένους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά.

1.7. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών θα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα των μελών εντός έξι (6) μηνών από τότε που θα εκλείψει ο νόμιμος λόγος επεξεργασίας τους (όπως ενδεικτικά από το χρόνο αποχώρησης ή αποκλεισμού μέλους από το “Minopta CLUB”).

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.

1.8. Εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

1.9. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, δεν χρειάζεται να μοιραστούμε και δεν μοιραζόμαστε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα.

1.10. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.

Καθώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβιάζει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

1.11. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.