• Αλλαγή reception-αναβάθμιση
  • ΕΣΠΑ Ψηφιακό βήμα
  • ΕΣΠΑ Αναβάθμιση
  • Λασκαρίδη (χρηματοδότηση) – Συμμετοχή στη δράση
  • Ηλεκτρονική έκδοση καταλόγου
  • Κουλτούρα, στόχοι και προοπτική